Tisztelt Szülők!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által küldött levéllel összhangban – amely a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről szól – a 2020/2021-es tanévre a következő helyi eljárási rendet vezetjük be 2020. szeptember 1-től visszavonásig és vagy módosításig:

 1.  Szülő, gyermek hozzátartozója, felnőtt személyek – akik nem állnak jogviszonyban a Bocskai István Református Általános Iskolával, illetve nem rendelkeznek erre a célra kiadott külön intézményvezetői engedéllyel – az iskola épületében NEM TARTÓZKODHATNAK!
 2. A gyereket – reggel érkezéskor – az udvar bejárat előtti részéig kísérhetik szüleik, felnőttek.16 órakor ugyanígy az udvar bejárat előtti részénél várhatják gyermeküket.
 3. Az első évfolyamon tanulók esetén 2020. szeptember 1-4. között csak egy hozzátartozó léphet be az iskola épületébe arcot eltakaró maszkban.
 4. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
 5. Hétkezdő, hétzáró áhítat a tornateremben.
 6. Reggeli ige az osztályteremben. Reggeli sorakozó nincs.
 7. A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a zsibongóban, úgy az általános iskola felső tagozatában az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.
 8. A tantermi oktatás során az osztályok keveredését – amennyiben ez lehetséges – el kell kerülni. A számítástechnika, hittan, rajz, tornaterem kivételével az osztályok a tanítási nap során használják ugyanazt a tantermet. A fejlesztő órák csak az arra kijelölt tantermekben tarthatóak.
 9. A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni. A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, ezért a tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás. Egy időben maximum 7 fő tartózkodhat az öltözőkben.
 10. Kérjük, a szülők személyes megjelenésével járó fogadó órát szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett tartsák meg a kollégák. Javasolt a digitális forma, előzetes internetes facebook csoportotos egyeztetés után.
 11. Az intézmények bejáratainál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használatára fel kell hívni a figyelmet. Reggel az intézménybe a bejáraton belépő gyermekeknek, a beosztott pedagógiai asszisztens lázat mér.   Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő fertőtlenítse a kezét
 12. A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni.
 13. A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók a kollégáktól kapnak részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást.
 14. Kérem a szülőket és a kollégákat, hogy a gyermekeknek tanítsák meg az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, vagy kézfertőtlenítés.
 15. Kéztörlésre papírtörlők biztosítunk, textil törölköző használata kifejezetten kerülendő.
 16. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre
 17. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.
 18. Az étkezéseket úgy szervezzük, hogy az osztályok, csoportok keveredése elkerülhető legyen, sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen. Nem ebédel együtt két osztály.
 19. A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.
 20. A protokoll szerint intézményünk épületébe – a tanulók és családjaik, a pedagógusok, az iskolai dolgozók védelme érdekében – kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermekek léphetnek be.
 21. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 22.  Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni (orvosi szoba), egyúttal értesíteni kell az intézményvezetőt és a az iskola egészségügyi orvost (Rimay László), aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Súlyos esetben (38,5 C0 láz esetén) értesíti a mentőket az iskola.
 23.  Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el. A szülőnek értesítés után azonnal haza kell vinni gyermekét. A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza! A szülő értesítése az iskolatitkár feladata.
 24. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az a tanuló, aki szüleivel augusztus 17-31. között külföldön (sárgával, vagy pirossal jelzett országban) volt, két hét karanténra köteles, vagy kettő negatív koronavírus tesztet kell bemutatnia.
 25. Ügyintézés előzetes telefon egyeztetéssel vagy emailben: titkarsag@birai.hu  vagy biraititkar@gmail.com keresztül lehetséges. Ügyintézés esetén az igazgató irodában, illetve a titkársági irodában egyszerre csak egy személy tartózkodhat az érvényes járványügyi szabályok betartásával. (maszk, távolságtartás) A belépést követően kézfertőtlenítés szükséges!
 26. A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket az udvaron tartjuk vagy az osztályfőnökkel való egyeztetés után online formában történik.
 27. Az intézményben mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végzünk naponta több alkalommal.
 28. Bejárós tanulóknak, mind az iskolabuszon, mind pedig a menetrend szerinti járaton kötelező a maszk használata.

Segítő és felelősségteljes együttműködésüket előre is köszönjük!

Bízunk abban, hogy közös akarattal és összetartással mindenki egészségben tudja az előttünk álló feladatokat teljesíteni!

  Papkeszi, 2020. szeptember 01.                                                      Bollók Gyula igazgató