Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Bocskai István Református Általános Iskola leendő elsőseinek a beiratkozása az alábbi időpontokban lesz:

2022. április 21. (csütörtök) 13:00-16:00

2022. április 22. (péntek) 14:00-17:00

Kérjük a kedves Szülőket, hogy a beiratkozásra az alábbi dokumentumokat hozzák magukkal:

  • a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonatát
  • a gyermek TAJ kártyája
  • a gyermek személyi igazolványa, lakcímkártyája
  • egyéb kedvezményre jogosító határozatokat MÁK határozat, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozat, vagy tartós betegségről orvosi igazolás), illetve
  • a szülő/gondviselő személyigazolványa