Tisztelt Szülők!

A 2022/2023-es tanévre a következő helyi eljárási rendet vezetjük be 2022. szeptember 1-től
visszavonásig és vagy módosításig:

 1. Szülő, gyermek hozzátartozója, felnőtt személyek – akik nem állnak jogviszonyban a Bocskai István Református Általános Iskolával, illetve nem rendelkeznek erre a célra kiadott külön intézményvezetői engedéllyel – az iskola épületében NEM TARTÓZKODHATNAK!
 2. A gyereket – reggel érkezéskor – az udvar bejárat előtti részéig kísérhetik szüleik, felnőttek.16 órakor ugyanígy az udvar bejárat előtti részénél várhatják gyermeküket. Az első évfolyamon tanulók esetén 2022. szeptember 1-2. között csak egy hozzátartozó léphet be az iskola épületébe.
 3. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
 4. Hétkezdő, hétzáró áhítat iskola zsibongójában.
 5. Reggeli ige a reggeli sorakozónál van.
 6. A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság.
 7. A tantermi oktatás során az osztályok keveredését – amennyiben ez lehetséges – el kell kerülni. A számítástechnika, hittan, rajz, tornaterem kivételével az osztályok a tanítási nap során használják ugyanazt a tantermet. A fejlesztő órák csak az arra kijelölt tantermekben tarthatóak.
 8. A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni. A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, ezért a tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás.
 9. Kérjük, a szülők személyes megjelenésével járó fogadó órát szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett tartsák meg a kollégák.
 10. Az intézmények bejáratainál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használatára fel kell hívni a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő fertőtlenítse a kezét.
 11. A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni.
 12. A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók a kollégáktól kapnak részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást.
 13. Kérem a szülőket és a kollégákat, hogy a gyermekeknek tanítsák meg az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, vagy kézfertőtlenítés.
 14. Kéztörlésre papírtörlők biztosítunk, textil törölköző használata kifejezetten kerülendő.
 15. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre
 16. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.
 17. Az étkezéseket úgy szervezzük, hogy az osztályok, csoportok keveredése elkerülhető legyen, sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen.
 18. A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.
 19. A protokoll szerint intézményünk épületébe – a tanulók és családjaik, a pedagógusok, az iskolai dolgozók védelme érdekében – kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermekek léphetnek be.
 20. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 21. Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni (orvosi szoba), egyúttal értesíteni kell az intézményvezetőt és a az iskola egészségügyi orvost (Rimay László), aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Súlyos esetben (38,5 C 0 láz esetén) értesíti a mentőket az iskola.
 22. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el. A szülőnek értesítés után azonnal haza kell vinni gyermekét. A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza! A szülő értesítése az iskolatitkár feladata.
 23. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 24. Ügyintézés előzetes telefon egyeztetéssel vagy emailben: biraititkar@gmail.com keresztül lehetséges. Ügyintézés esetén az igazgató irodában, illetve a titkársági irodában egyszerre csak egy személy tartózkodhat az érvényes járványügyi szabályok
  betartásával. ( távolságtartás) A belépést követően kézfertőtlenítés szükséges!
 25. A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket egyenlőre az osztályteremekben jelenléti formában tartjuk.
 26. Az intézményben mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végzünk naponta több alkalommal.

  Segítő és felelősségteljes együttműködésüket előre is köszönjük!

Bízunk abban, hogy közös akarattal és összetartással mindenki egészségben tudja az előttünk álló feladatokat teljesíteni!