informatika-fizika-matematik szakos tanár

PHD (neveléstudomámy)