„Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.”

Pál levele a rómaiakhoz 8:38-39

Kedves Látogatók, Szülők, Diákjaink, Kollégák, Munkatársak!

Szeretettel üdvözlöm a papkeszi Bocskai István Református Általános Iskola közössége nevében, iskolánk megújul weboldalán. Nagy örömmel indítjuk útjára a régóta és sokak által várt iskolai weboldalunkat. Reméljük, hogy elnyeri tetszésüket, és örömmel olvassák majd a frissített tartalmakat, híreket, érdekességeket melyeket megosztunk Önökkel.

A Bocskai István Református Általános Iskola Veszprém megyében, Papkeszin található.

Az iskolát 2008-ban alapította újra a Papkeszi Egyházközség.  Az egyházkerület támogatásának köszönhetően a 2009-es igazgatóváltás után az iskola ismét elkezdett építkezni. Folyamatosan növekszik a gyereklétszám, amihez hozzájárul a szomszédos településekről bejáró gyermekek száma. Berhidáról, Vilonyáról, Peremartonból iskolabusz szállítja a diákokat. A környék iskoláival, különösen a református iskolákkal igen jó kapcsolat alakult ki.

Az iskolában tanuló diákok szabadon választhatnak református, illetve katolikus hittan között. Mind a reformátusok, mind a katolikusok számára vallásuknak, koruknak és mentalitásuknak megfelelő hitoktatást biztosít az iskola.

A világi iskola küldetése: pár évtizednyi sikeres életre felkészíteni, míg a református iskola küldetése: az ember üdvösségre segítése. Az egyházi iskola jelentősége nem abban áll, hogy ő is jól tanítja az anyagot, amit a világi iskola tanít, hanem abban, hogy azzal versenyképes.

Az iskolában tanító tanárok, tanítók folyamatosan képezik magukat, kiegészítő egyetemi tanulmányokat folytatnak, fejlesztő pedagógiát végeznek. A nevelőtestület főállású dolgozóinak 56%-a minősített pedagógus, ebből 7 fő pedagógus ped. 2 fokozatú, 2 fő mesterpedagógus, közülük egy fő szakértő, egy fő pedig szaktanácsadó. A tantestület egységes, tagjai segítik egymást a mindennapi munka során. Az elmúlt években a Református Pedagógiai Intézet szakembereinek a közreműködésével elemzésre kerültek, a református iskolák Országos Kompetenciaméréseinek eredményei, melyek során a pedagógiai hozzáadott érték intézményünkben kimagasló eredményeket mutatott.

Az iskola erőssége a 1-7 osztályokban működő egésznapos iskolai formában működő oktatás. Minden gyerek 4 óráig az iskolában tartózkodik és ott készül fel a másnapi tanórákra. Ez különösen nagy segítséget jelent a szülőknek.

Kiemelt, az angol nyelv oktatása 1. osztálytól kezdve, a néptánc tanítása, az egyéni bánásmódot igénylő gyermekekre való különös figyelem, tehetséggondozás, felzárkóztatás és családias jelleg.

Az iskolában az oktatáson kívül tartalmas programok vannak: vetélkedők, tanulmányi versenyek, szavalóversenyek, színházlátogatások. Ezek mind hozzájárulnak a gyerekek élmény dús iskolai évek eltöltéséhez.

Iskolánk 20 másik iskolával a felső tagozatos tanulók délutáni időkeretben történő felzárkóztatását célozta meg. A köznevelés területén komplex nevelési-oktatási programok kidolgozására, valamint – elsősorban tanórán kívüli foglalkozások kialakult – jó gyakorlatok továbbfejlesztésére és korszerűsítésére vállalkozott.

2016-17-es tanévtől a Finnországban működő bántalmazás ellenes KiVa program adaptációja folyik.

Az iskolában komoly oktató-nevelő munka folyik, ezt látják a településen és annak környékén élő szülők is, ezért szívesen járatják ide gyerekeiket. Az iskola létszáma jelenleg 149 fő.

A Veszprémi Egyházmegyében, a Balaton Keleti medencéjét Balatonfüredtől-Balatonfőkajárig körülölelő hat református iskola szakmai munkájának támogatásához, szeretne helyet adni iskolánk. Melynek fekvése és 10 éves keresztény múltja egyaránt jó lehetőséget biztosít az itt megszervezendő továbbképzések, versenyek számára.

A keresztyén erkölcs, szeretet, kitartás és áldozatvállalás adja az alapját minden kemény munkának és a jó eredménynek. Hiszen gyermekeink életét a szülők és a pedagógusaink közös munkájával tudjuk majd sikeresen megalapozni. A hozzánk érkező gyermekek kezét a beiratkozástól egészen a pályaválasztásig szorosan fogjuk. Közösen keressük meg, hogy milyen terület iránt érdeklődik leginkább a tanuló, s eszerint erősítjük, fejlesztjük a képességeket.

Intézményünk legfőbb küldetése, hogy a következő generációk is stabil alapokat, biztos tudást kapjanak a keresztyén vallás értékeivel megalapozva.

Az, hogy az egyházi iskola legalábbis olyan jó legyen, mint a világi, nem célkitűzés, hanem természetes elemi alapfeltétel. Saját igazi hivatása, létjoga ezen belül abban van, hogy a Krisztusba vetett hit erejével evangéliumi keresztény jellemeket nevel Isten dicsőségére. Ezért érdemes és szükséges református egyházi iskolát működtetni.

Ez a Bocskai István Református Általános Iskola, amelynek nemcsak múltja, de jövője is van.

A honlapon, hírt adunk többek között:

  • aktuális információkról, eseményekről,
  • ebédbefizetés időpontjáról,
  • hivatalos megosztandó hírekről.

Még nem vagyunk kész, folyamatosan kerülnek feltöltésre az információk.

Szeretettel kívánok kellemes böngészést és időtöltést megújult iskolai honlapunkon!

Áldást, Békességet!

Bollók Gyula igazgató